SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorVaněček, Václav
dccontributorotherKapras, Jan
dcdateaccessioned2020-09-19T15:34:50Z
dcdateavailable2020-09-19T15:34:50Z
dcdateissued1940
dcidentifier000290208
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1819
dcformatextent334 s.
dclanguagecze
dcpublisherV. Vaněček
dcsubjectczestát a právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dctitleczeMiscellanea historico-iuridica : sborník prací o dějinách práva napsaných k oslavě šedesátin JUDra Jana Kaprasa, řádného profesora Karlovy university, jeho přáteli a žáky
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN