Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2034-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorBednář, František
dcdateaccessioned2020-10-27T08:54:06Z
dcdateavailable2020-10-27T08:54:06Z
dcdateissued1929
dcidentifier000306147
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18207
dcformatextent1158 s.
dclanguagecze
dclanguageslo
dcpublisherNákladem Husovy čs. evang. fakulty bohoslovecké
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczecírkve
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczekonfesní právo
dcsubjectczematriky
dcsubjectczenáboženství
dcsubjectczeškolství
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengchurches
dcsubjectengjudgments
dcsubjectengconfession (law)
dcsubjectengregisters of births, etc.
dcsubjectengreligion
dcsubjectengeducation
dcsubjectengchurch and state
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeSbírka zákonů a nařízení ve věcech náboženských a církevních v republice československé : normy platné v celém území republiky, zvláštní předpisy, týkající se církví v zemích českých
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2034-01-01