page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorChaloupecký, Václav
dcdateaccessioned2020-10-27T16:06:43Z
dcdateavailable2020-10-27T16:06:43Z
dcdateissued1928
dcidentifier000493417
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18279
dcformatextent69 s.
dclanguagecze
dclanguagelat
dcpublishernákladem vlastním
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczediecéze
dcsubjectczeSlovensko
dcsubjectengchurch and state
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengdioceses
dcsubjectengSlovakia
dctitleczeSlovenské dioecese a tak řečená apoštolská práva
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2022-01-01