Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2033-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNejedlý, Zdeněk
dcdateaccessioned2020-10-29T17:33:43Z
dcdateavailable2020-10-29T17:33:43Z
dcdateissued1900
dcidentifier000482491
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18359
dcformatextent186 stran
dclanguagecze
dclanguagelat
dcpublishernákladem Královské české společnosti nauk
dcsubjectczedějiny křesťanství -- Česko -- 15. století
dcsubjectczehusitství -- Česko -- 15. století
dcsubjectczesynody -- Česko -- 15. století
dcsubjectcze15. století
dcsubjectcze1441-1444
dcsubjectenghistory of Christianity -- Czechia -- 15th century
dcsubjectengHussitism -- Czechia -- 15th century
dcsubjectengsynods -- Czechia -- 15th century
dctitleczePrameny k synodám strany pražské a táborské (vznik husitské konfesse) v létech 1441-1444
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2033-01-01