Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2034-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBednář, František
dcdateaccessioned2020-10-30T13:04:42Z
dcdateavailable2020-10-30T13:04:42Z
dcdateissued1931
dcidentifier000440398
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18387
dcformatextent641 s., [1] mapa
dclanguagecze
dclanguageger
dclanguagelat
dcpublisherNákladem Královské české společnosti nauk
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczeevangelíci
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengEvangelicals
dctitleczeZápas moravských evangelíků o náboženskou svobodu v letech 1777-1781 : prameny k dějinám tolerančního patentu
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2034-01-01