SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHrozný, Bedřich
dcdateaccessioned2020-11-05T08:25:42Z
dcdateavailable2020-11-05T08:25:42Z
dcdateissued1918
dcidentifier000311171
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18439
dcformatextent35 s.
dclanguagecze
dcpublisherMelantrich
dcsubjectczearcheologické výzkumy
dcsubjectczepísmo
dcsubjectczeBabylónie
dcsubjectczeOrient -- 16. století
dcsubjectczestarověký Egypt
dcsubjectengexcavations (archaeology)
dcsubjectengscript
dcsubjectengBabylonia
dcsubjectengOrient -- 16th century
dcsubjectengancient Egypt
dctitleczeStručný přehled mých vědeckých objevů
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialPraha
dcdescriptionedition1. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2023-01-01