Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2050-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKop, František
dcdateaccessioned2020-11-06T09:05:18Z
dcdateavailable2020-11-06T09:05:18Z
dcdateissued1944
dcidentifier000318432
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18567
dcformatextent180 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem České akademie věd a umění
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczenáboženství
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczecírkev
dcsubjectczemonarchie
dcsubjectczeAfrika
dcsubjectczeAnglie
dcsubjectczefranská říše
dcsubjectczeGalie
dcsubjectczeŠpanělsko
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengreligion
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengchurch
dcsubjectengmonarchy
dcsubjectengAfrica
dcsubjectengEngland
dcsubjectengSpain
dcsubjectengGalie
dctitleczeVývoj metropolitní pravomoci v církvi západní : příspěvek k dějinám monarchického zřízení církevního. Díl 2., Provedení metropolitní ústavy v mimoitalských zemích říše západořímské
dctitlealternativeczeProvedení metropolitní ústavy v mimoitalských zemích říše západořímské
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2050-01-01