Abstract(s)

Obsah: I. Zrušení jezuitského řádu v Rakousku; II. Rakousko a Bádensko ve sporu o majetek Jezuitů a o klášterní majetek; III. Reformy směřující k zestátnění duchovenstva; IV. Zrušení bratrstev; V. Zrušení klášterů; VI. Zrušení tzv. Třetího řádu; VII. Farní organizace; VIII. Náboženské fondy.

Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2028-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFranz, Hermann
dcdateaccessioned2020-11-09T07:23:32Z
dcdateavailable2020-11-09T07:23:32Z
dcdateissued1908
dcidentifier000484644
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18611
dcdescriptionabstractczeObsah: I. Zrušení jezuitského řádu v Rakousku; II. Rakousko a Bádensko ve sporu o majetek Jezuitů a o klášterní majetek; III. Reformy směřující k zestátnění duchovenstva; IV. Zrušení bratrstev; V. Zrušení klášterů; VI. Zrušení tzv. Třetího řádu; VII. Farní organizace; VIII. Náboženské fondy.
dcformatextentxxvi, 331 s.
dclanguageger
dcpublisherHerder'sche Verlagshandlung
dcsubjectczeJosef II., římskoněmecký císař, 1741-1790
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczereforma církve
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengreform of the church
dctitlegerStudien zur kirchlichen Reform Josephs II. : mit besonderer Berücksichtigung des vorderösterreichischen Breisgaus
dctitlealternativeczeStudie k reformě církve Josefa II.
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialFreiburg im Breisgau
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR
dcdateembargoend2028-01-01