Abstract(s)

Obsah: 1. Pojem podvodu; 2. Podvod v právu kanonickém; 3. O charakteru manželské smlouvy podle kanonického práva; 4. Podvod při uzavření manželství; 5. Přehled literatury; 6. Protestantské církevní právo; 7. Moderní světské zákonodárství.

Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2030-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPöschl, Arnold
dcdateaccessioned2020-11-09T10:21:45Z
dcdateavailable2020-11-09T10:21:45Z
dcdateissued1921
dcidentifier000485486
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18679
dcdescriptionabstractczeObsah: 1. Pojem podvodu; 2. Podvod v právu kanonickém; 3. O charakteru manželské smlouvy podle kanonického práva; 4. Podvod při uzavření manželství; 5. Přehled literatury; 6. Protestantské církevní právo; 7. Moderní světské zákonodárství.
dcformatextentviii, 370 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von Ulrich Mosers Buchhandlung (J. Meyerhoff)
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczekatolické církve
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengCatholic churches
dctitlegerKurzgefaßtes Lehruch des Katholischen Kirchenrechtes auf Grund des neuen kirchlichen Gesetzbuches
dctitlealternativeczePodvod při uzavírání manželství podle práva kanonického při zohlednění evangelického církevního práva a moderního světského zákonodárství
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialGraz
dcdescriptionedition2. umgearb. Aufl.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2030-01-01