Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2055-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorRáliš, Antonín
dcdateaccessioned2020-11-09T11:10:06Z
dcdateavailable2020-11-09T11:10:06Z
dcdateissued1937
dcidentifier000296647
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18723
dcformatextent406 s., 26 obr. příl.
dclanguagecze
dclanguageger
dclanguagepol
dclanguageslo
dclanguageslv
dcpublisherNákladem Právnické fakulty University Komenského
dcsubjectczeMilota, Albert, 1877-1940
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeporučenství
dcsubjectczeprávní věda
dcsubjectczeprávo na život
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczespravedlnost
dcsubjectczesprávní delikty
dcsubjectczetrestné činy
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczetrestní soudnictví
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengguardianship
dcsubjectengjurisprudence
dcsubjectengright to life
dcsubjectengRoman law
dcsubjectengjustice
dcsubjectengadministrative offences
dcsubjectengcrimes
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengadministration of criminal justice
dctitleczePocta k šedesátým narozeninám Prof. Dr. Alberta Miloty
dctitlealternativeczeO vlivu římskoprávního myšlení na moderní právní vědu
dctitlealternativeczeAntické názory na vyhnání plodu
dctitlealternativeczeNulla poena sine lege
dctitlealternativeczeNěkolik glos k symptomům hospodářského oživení
dctitlealternativeslvSmrt in njen pravni pomen v jugoslovanski kazenski zakonodaji
dctitlealternativeczeNěkolik poznámek k nové osnově trestního zákona unifikačního
dctitlealternativeczeZákon a rozhodování
dctitlealternativesloTrestné normy účastinného práva
dctitlealternativeczeSouvislost trestní a civilní věci
dctitlealternativeczePranýře na Slovensku
dctitlealternativeczeNěkolik poznámek o normativních a deskriptivních prvcích v skutkových podstatách trestných činů
dctitlealternativesloPodunajské štáty a Hodžov plán
dctitlealternativeczeSpravedlnost demokracie lidskostí usměrněná
dctitlealternativeczeK počátkům kupeckého inventáře a bilance
dctitlealternativeczeTrestní policejní nařízení místních samosprávných svazů
dctitlealternativeczeSmíšené trestní soudy, složené ze soudů vojenských a civilních
dctitlealternativegerUber den bedingten Erlass der Bestrafung
dctitlealternativeslvPoloženie malotětnich v ugolovnom pravě Jugoslaviji
dctitlealternativeczeŘečník a poručník
dctitlealternativeczeK problému volebního práva trestního
dctitlealternativeczeNormativní stránka úmyslu
dctitlealternativeczeDědičnost dispozic k zločinnosti a sterilisace
dctitlealternativeczeO tak zv. "tuhosti" československé ústavy
dctitlealternativeczeK pojmu správních deliktů
dctitlealternativeczeNěkolik poznámek k systematice obecné části nového rumunského zákona
dctitlealternativepolOpuszczenie rodziny w świetle ustawodawstwa polskiego i obcego
dctitlealternativeczeTrestné činy proti životu v uherském právu do poč. XVI. stol.
dctitlealternativeczePrávní dogmatika
dctitlealternativeczeTřetí říše a římské právo
dctitlealternativeczeKu problému sjednocení právního řádu
dctitlealternativeczeDisciplinární moc civilního sporného soudu
dctitlealternativeczeK pojmu "politika"
dctitlealternativeczeO výkladu trestních zákonů
dctitlealternativeczeChodský soudce
dctitlealternativeczePřehled literární vědecké činnosti prof. dr. Alberta Miloty
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2055-01-01