page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStehlíček, Karel
dcdateaccessioned2020-11-11T09:15:54Z
dcdateavailable2020-11-11T09:15:54Z
dcdateissued1907
dcidentifier000282359
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18759
dcformatextent172 s., xxiv
dclanguagecze
dcpublisherVáclav Antony
dcsubjectczepozemkové právo
dcsubjectczemyslivost
dcsubjectczeČeské království
dcsubjectczeČesko
dcsubjectengreal property law
dcsubjectenggame management
dctitleczeHonební zákon čili zákon o myslivosti pro království České : ve výkladu prakse
dctypespravni-pravo
dctermsspatialBeroun
dcdescriptionedition2. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN