SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKapras, Jan
dcdateaccessioned2020-11-11T09:21:50Z
dcdateavailable2020-11-11T09:21:50Z
dcdateissued1914
dcidentifier000284434
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18767
dcformatextent18 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem "Právníka"
dcsubjectczeČelakovský, Jaromír, 1846-1914
dcsubjectczeosobnosti
dcsubjectczeprávníci
dcsubjectengcelebrities
dcsubjectenglawyers
dctitleczeJaromír Čelakovský : posmrtná vzpomínka
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN