SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKapras, Jan
dcdateaccessioned2020-11-11T09:25:06Z
dcdateavailable2020-11-11T09:25:06Z
dcdateissued1929
dcidentifier000285809
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18771
dcformatextent13 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Národního výboru Svatováclavského
dcsubjectczeVáclav, český kníže, asi 907-asi 935
dcsubjectczepanovníci
dcsubjectczeČesko
dcsubjectcze10. století
dcsubjectengkings and rulers
dctitleczeKníže Václav Svatý : (k tisíciletí českého státu)
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN