SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKapras, Jan
dcdateaccessioned2020-11-11T11:10:57Z
dcdateavailable2020-11-11T11:10:57Z
dcdateissued1936
dcidentifier000292709
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18799
dcformatextent20 s.
dclanguagecze
dcpublisherNárodní rada československá
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczenárodnostní poměry
dcsubjectczeTěšínské Slezsko
dcsubjectenghistory
dcsubjectengnationalities relations
dcsubjectengCieszyn Silesia
dctitleczeO České Těšínsko : podstata a metody otázky těšínské
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN