page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dcdateaccessioned2020-11-13T11:19:32Z
dcdateavailable2020-11-13T11:19:32Z
dcdateissued1928
dcidentifier000316954
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18851
dcformatextent214 s.
dclanguagecze
dcpublisherStátní tiskárna
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczesprávní řízení
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengadministrative procedure
dctitleczeVládní nařízení o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení) : jednací řád pro zemské a okresní úřady.
dctypespravni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN