Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2071-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRebro, Karol
dcdateaccessioned2020-11-18T09:06:25Z
dcdateavailable2020-11-18T09:06:25Z
dcdateissued1944
dcidentifier000284702
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18871
dcformatextent101 s.
dclanguageslo
dcpublisherNákladom Právnickej fakulty Slovenskej univerzity
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczezvykové právo
dcsubjectczeprávní věda
dcsubjectengRoman law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengcommon law
dcsubjectengjurisprudence
dctitlesloJuliánova náuka o práve obyčajovom : kritický príspevok k súčasným teóriam rímskeho práva obyčajového
dctyperimske-pravo
dctermsspatialBratislava
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2071-01-01