Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2021-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKrčmář, Jan
dcdateaccessioned2020-11-18T09:25:04Z
dcdateavailable2020-11-18T09:25:04Z
dcdateissued1902
dcidentifier000292866
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18891
dcformatextent135 s.
dclanguagecze
dcpublisherBursík & Kohout
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczenámezdní smlouva
dcsubjectczepracovněprávní vztahy
dcsubjectczepracovní smlouvy
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczeRakousko-Uhersko
dcsubjectenglabor laws and legislation
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectenglabor-law relations
dcsubjectenglabor contracts
dcsubjectengRoman law
dcsubjectengAustro-Hungarian Monarchy
dctitleczeO smlouvě námezdní dle práva rakouského se zřetelem ku právu římskému. I., Čásť úvodní
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2021-01-01