Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2053-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBudil, Václav
dcdateaccessioned2020-11-18T09:31:20Z
dcdateavailable2020-11-18T09:31:20Z
dcdateissued1931
dcidentifier000296331
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18895
dcformatextentiv, 212 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické fakulty University Komenského
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczeodpovědnost za škodu
dcsubjectczeprávní odpovědnost
dcsubjectczedluhopisy
dcsubjectczesmluvní právo
dcsubjectengRoman law
dcsubjectengliability for damages
dcsubjectengliability (law)
dcsubjectengbonds
dcsubjectengcontract law
dctitleczePericulum v trhové smlouvě podle práva římského
dctyperimske-pravo
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2053-01-01