page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2020-11-18T09:49:42Z
dcdateavailable2020-11-18T09:49:42Z
dcdateissued1930
dcidentifier000309772
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18903
dcformatextent212 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství Barvič & Novotný
dcsubjectczesprávní právo procesní
dcsubjectczeexekuce
dcsubjectczesprávní řízení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengprocedural administrative law
dcsubjectengexecutions (law)
dcsubjectengadministrative procedure
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeSprávní řád : vládní nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb. z. a n.
dctypespravni-pravo
dctermsspatialBrno
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2022-01-01