Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2025-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorEčer, Bohuslav
dcdateaccessioned2020-11-18T10:07:18Z
dcdateavailable2020-11-18T10:07:18Z
dcdateissued1948
dcidentifier000318371
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18907
dcformatextent216 s.
dclanguagecze
dcpublisherPrávnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart
dcsubjectczemezinárodní právo trestní
dcsubjectczemezinárodní soudy
dcsubjectczenorimberský proces (1945-1946 : Norimberk, Německo)
dcsubjectczeretribuce (1945-1948 : Československo)
dcsubjectczezločiny proti lidskosti
dcsubjectczeválečné zločiny
dcsubjectczetrestné činy
dcsubjectenginternational criminal law
dcsubjectenginternational courts
dcsubjectengNuremberg Trial of Major German War Criminals (1945-1946 : Nuremberg, Germany)
dcsubjectengretribution (1945-1948 : Czechoslovakia)
dcsubjectengcrimes against humanity
dcsubjectengwar crimes
dcsubjectengcrimes
dcsubjectengretribution, Czechoslovakia, 1945-1948
dctitleczeVývoj a základy mezinárodního práva trestního : (se zvláštním zřetelem k československé účasti na potrestání zločinů druhé světové války a zejména na přípravě, zřízení a díle Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku)
dctypemezinarodni-pravo
dctermsspatialPraha
dcdescriptioneditionvyd. 1.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2025-01-01