Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2069-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorApelt, Heinrich
dcdateaccessioned2020-11-18T14:06:27Z
dcdateavailable2020-11-18T14:06:27Z
dcdateissued19--]
dcidentifier000532535
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18987
dcformatextent170 s.
dclanguageger
dcpublishernakladatel není známý
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectengRoman law
dcsubjectengjudgments
dcsubjectenglaw of civil procedure
dctitlegerDie Urteilsrichtigkeit im römischen Prozeß
dctyperimske-pravo
dctermsspatialMísto vydání není známé
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2069-01-01