Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2031-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorŠtafl, Adolf
dcdateaccessioned2020-11-18T14:31:57Z
dcdateavailable2020-11-18T14:31:57Z
dcdateissued1939
dcidentifier000606939
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19019
dcformatextent116 s.
dclanguagecze
dcpublisherPrávnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart
dcsubjectczeopravné prostředky ve správním řízení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengadministrative remedies
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeŘádné i mimořádné opravné prostředky v řízení správním : podle vlád. nař. ze dne 13. ledna 1928, č. 8. Sb. z. a n.
dctypespravni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2031-01-01