Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2032-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHoetzel, Jiří
dcdateaccessioned2020-11-18T14:35:42Z
dcdateavailable2020-11-18T14:35:42Z
dcdateissued1920
dcidentifier000596354
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19027
dcformatextent52 s.
dclanguagecze
dcpublishernakladatel není známý
dcsubjectczesprávní řízení
dcsubjectengadministrative procedure
dctitleczeŘízení správní : (nástin). Díl I.
dctypespravni-pravo
dctermsspatialMísto vydání není známé
dcdescriptionedition3. dopl. autorisované vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2032-01-01