Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2032-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHoetzel, Jiří
dcdateaccessioned2020-11-18T14:38:07Z
dcdateavailable2020-11-18T14:38:07Z
dcdateissued1911
dcidentifier000596169
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19031
dcformatextent230 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Klubu konceptního úřednictva zemského výboru král. českého
dcsubjectczesprávní řízení
dcsubjectczesprávní právo procesní
dcsubjectengadministrative procedure
dcsubjectengprocedural administrative law
dctitleczeStrany v rakouském zřízení správním : příspěvky k poznání správního procesu
dctypespravni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2032-01-01