Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2078-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRůžek, Antonín
dcdateaccessioned2020-11-18T15:04:50Z
dcdateavailable2020-11-18T15:04:50Z
dcdateissued[1949]
dcidentifier000578136
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19043
dcformatextent82 s.
dclanguagecze
dcpublishers.n.
dcsubjectczetrestní soudnictví
dcsubjectczeobrana státu
dcsubjectczetrestné činy proti státu
dcsubjectczebezpečnostní politika
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengadministration of criminal justice
dcsubjectengstate defence
dcsubjectengcrimes against the State
dcsubjectengsecurity policy
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeOchrana lidově demokratické republiky : (zákon č. 231/1948 Sb. s důvodovou zprávou a poznámkami)
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialS.l
dcdescriptionnoteczeObsahuje také: Zákon ze dne 6. října 1948, č. 232 Sb., o státním soudu
dcdescriptionnoteczeSeparát z: Nové zákony a nařízení RČS. Roč. 10 (1949), č.10
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2078-01-01