SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHándl, Jaroslav
dcdateaccessioned2020-11-24T08:45:13Z
dcdateavailable2020-11-24T08:45:13Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19319
dclanguagecze
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengtheory of state
dcsubjectenginternational law
dcsubjectenghistory of law
dctitleczeIniciativní návrh nového ústavního zákona o státním občanství na Slovensku a Podkarpatské Rusi.
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/ModerniStat/1-1928-8/#1
dcdescriptionpagination247-250
dcdescriptionpdfpagerange1-4