SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHanna, Otakar
dcdateaccessioned2020-12-02T16:50:02Z
dcdateavailable2020-12-02T16:50:02Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19366
dclanguagecze
dcsubjectczedědické právo
dcsubjectczeodkazy
dcsubjectczedědická smlouva
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeNěkolik úvah a poznámek ke článku "Čtvrtina podle § 1253 obč. zák." (pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber5