SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHeinitz
dcdateaccessioned2020-12-02T16:38:48Z
dcdateavailable2020-12-02T16:38:48Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19389
dclanguagecze
dcsubjectczesvěřenský majetek
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeDohoda o rozdělení svěřenského majetku mezi držitele a čekatele nepodléhá ani poplatkům převodním, ani dani z obohacení (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber1