SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLiska, Emanuel
dcdateaccessioned2020-12-02T11:28:49Z
dcdateavailable2020-12-02T11:28:49Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19421
dclanguagecze
dcsubjectczejazykový zákon
dcsubjectczejazykové právo
dcsubjectczenotářství
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengnotary
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeJak bude notář vykonávati za nynějšího jazykového práva svoji činnost v §1. not. řádu jemu vyhrazenou po stránce jazykové? (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CeskePravo/9-1927-10/#1
dcdescriptionpagination81-83
dcdescriptionpdfpagerange1-3