SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorTogner, Josef
dcdateaccessioned2020-11-30T16:49:32Z
dcdateavailable2020-11-30T16:49:32Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19474
dclanguagecze
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczepoplatky
dcsubjectczedaně
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengfees
dcsubjectengtaxation
dctitleczeNěkolik poznámek z praxe k předpisům o dávce z přírůstku hodnoty
dctypeArticle
munipositionnumber3