SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-12-02T14:28:26Z
dcdateavailable2020-12-02T14:28:26Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19488
dclanguagecze
dcsubjectczepoplatkové právo
dcsubjectczenotářství
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengnotary
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeKapitoly z práva poplatkového zasahující do činnosti notářů (pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CeskePravo/12-1930-1/#3
dcdescriptionpagination5-6
dcdescriptionpdfpagerange1-2