SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHenych, Hugo
dcdateaccessioned2020-12-02T16:39:14Z
dcdateavailable2020-12-02T16:39:14Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19500
dclanguagecze
dcsubjectczeexekuční zástavní právo
dcsubjectczezástavní právo
dcsubjectczenemovistosti
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeDispozice vlastníka nemovitostí s exekučním právem zástavním
dctypeArticle
munipositionnumber3