SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLiska
dcdateaccessioned2020-12-02T11:27:42Z
dcdateavailable2020-12-02T11:27:42Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19505
dclanguagecze
dcsubjectczejazykové právo
dcsubjectczejazykový zákon
dcsubjectczenotářství
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengnotary
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeJak bude notář vykonávati za nynějšího jazykového práva svoji činnost v §1. not. řádu jemu vyhrazenou po stránce jazykové? (pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CeskePravo/9-1927-8/#3
dcdescriptionpagination68-69
dcdescriptionpdfpagerange1-2