SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHanna, Otakar
dcdateaccessioned2020-12-02T16:49:05Z
dcdateavailable2020-12-02T16:49:05Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19511
dclanguagecze
dcsubjectczedědické právo
dcsubjectczepozůstalost
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeNěkolik úvah a poznámek ke článku "Čtvrtina podle § 1253 obč. zák."
dctypeArticle
munipositionnumber2