SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-12-02T16:34:55Z
dcdateavailable2020-12-02T16:34:55Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19527
dclanguagecze
dcsubjectczeněmecké soudy
dcsubjectczesoudní usnesení
dctitleczeJednání a usnesení německých soudů v Karlových Varech
dctypeArticle
munipositionnumber3