SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKozáková, Anděla
dcdateaccessioned2020-12-02T16:34:55Z
dcdateavailable2020-12-02T16:34:55Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19528
dclanguagecze
dcsubjectczefederace vysokoškolsky vzdělaných žen
dctitleZasedání rady mezinárodní federace vysokoškolsky vzdělaných žen
dctypeArticle
munipositionnumber4