SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJanatka, Josef
dcdateaccessioned2020-12-02T11:32:51Z
dcdateavailable2020-12-02T11:32:51Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19537
dclanguagecze
dcsubjectczedarovací poplatek
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczenotářství
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitlePoplatek darovací při převodech movitostí za účelem splnění povinnosti dotální
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CeskePravo/10-1928-2/#2
dcdescriptionpagination10-11
dcdescriptionpdfpagerange1-2