SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-12-02T11:24:47Z
dcdateavailable2020-12-02T11:24:47Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19565
dclanguagecze
dcsubjectczevěstník notářů
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeVěstník Spolku českoslov. kandidátů notářství
dctypeArticle
munipositionnumber4