SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLiska
dcdateaccessioned2020-12-02T11:26:15Z
dcdateavailable2020-12-02T11:26:15Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19580
dclanguagecze
dcsubjectczejazykový zákon
dcsubjectczejazykové právo
dcsubjectczenotářství
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengnotary
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleJak bude notář vykonávati za nynějšího jazykového práva svoji činnost v §1. not. řádu jemu vyhrazenou po stránce jazykové (pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CeskePravo/9-1927-6/#1
dcdescriptionpagination41-43
dcdescriptionpdfpagerange1-3