SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKozáková, Anděla
dcdateaccessioned2020-12-02T11:26:15Z
dcdateavailable2020-12-02T11:26:15Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19581
dclanguagecze
dcsubjectczespolunabyté jmění
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczemanželství
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengnotary
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleNávrh k předpisům o spolunabytém jmění pro osnovu čsl. občanského zákona
dctypeArticle
munipositionnumber3