SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHenych, Hugo
dcdateaccessioned2020-12-02T16:47:27Z
dcdateavailable2020-12-02T16:47:27Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19624
dclanguagecze
dcsubjectczepozůstalost
dcsubjectczesoupis jmění
dcsubjectczedědické právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeZařazení sporných položek do pozůstalostního jmění
dctypeArticle
munipositionnumber2