SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSvoboda, Emil
dcdateaccessioned2020-12-02T10:05:31Z
dcdateavailable2020-12-02T10:05:31Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19630
dclanguagecze
dctitleczeK otázce promlčení pohledávek notářů a advokátů (§ 1486 o. z. obč.)
dctypeArticle
munipositionnumber1
dcdateembargoend2019-01-01