SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLepšík, Karel
dcdateaccessioned2020-12-02T10:05:31Z
dcdateavailable2020-12-02T10:05:31Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19631
dclanguagecze
dcsubjectczedoručování
dcsubjectczenesporné řízení
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil procedure
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeO doručování
dctypeArticle
munipositionnumber3