SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-12-02T14:01:25Z
dcdateavailable2020-12-02T14:01:25Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19652
dclanguagecze
dcsubjectczepoplatkové právo
dcsubjectczenotářství
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengnotary
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeKapitoly z práva poplatkového, zasahující do činnosti notářů
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CeskePravo/11-1929-10/#2
dcdescriptionpagination82-84
dcdescriptionpdfpagerange1-3