SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHeinitz
dcdateaccessioned2020-12-02T16:38:27Z
dcdateavailable2020-12-02T16:38:27Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19667
dclanguagecze
dcsubjectczesvěřenský majetek
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeDohoda o rozdělení svěřenského majetku mezi držitele a čekatele nepodléhá ani poplatkům převodním, ani dani z obohacení
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CeskePravo/13-1931-2/#1
dcdescriptionpagination9-12
dcdescriptionpdfpagerange1-4