SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHeinitz, Jaroslav
dcdateaccessioned2020-12-02T09:58:24Z
dcdateavailable2020-12-02T09:58:24Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19690
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczesvěřenství
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengentail
dctitleczeKritické poznámky k vládnímu návrhu zákona o zrušení svěřenství (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CeskePravo/5-1923-4/#2
dcdescriptionpagination33-34
dcdescriptionpdfpagerange1-2