SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSvoboda, V.
dcdateaccessioned2020-12-02T16:46:20Z
dcdateavailable2020-12-02T16:46:20Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19723
dclanguagecze
dcsubjectczenesporné řízení
dcsubjectczecivilní právo procesní
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil procedure
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeSoudní řízení nesporné
dctypeArticle
munipositionnumber2