SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLiska
dcdateaccessioned2020-12-02T11:25:34Z
dcdateavailable2020-12-02T11:25:34Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19752
dclanguagecze
dcsubjectczejazykový zákon
dcsubjectczejazykové právo
dcsubjectczenotářství
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengnotary
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeJak bude notář vykonávati za nynějšího jazykového práva svoji činnost v §1. not. řádu jemu vyhrazenou po stránce jazykové?
dctypeArticle
munipositionnumber1