SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČulík, Jaroslav
dcdateaccessioned2020-12-02T10:01:57Z
dcdateavailable2020-12-02T10:01:57Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19780
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczepříslušnost soudů
dcsubjectczesoudní moc
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil procedure
dcsubjectengjurisdiction
dctitleczeVládní návrh zákona o vykonávání soudní moci a příslušnosti řádných soudů ve věcech občanských
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CeskePravo/6-1924-1/#1
dcdateembargoend2013-01-01
dcdescriptionpagination1-3
dcdescriptionpdfpagerange1-3