SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, František
dcdateaccessioned2020-12-02T16:28:07Z
dcdateavailable2020-12-02T16:28:07Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19851
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanský zákon
dcsubjectczeobchodní zákon
dcsubjectczetrhová smlouva
dcsubjectczekupní smlouva
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleengO hlavních rozdílech ustanovení občanského a obchodního zákona o trhové smlouvě (pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CeskePravo/12-1930-4/#3
dcdescriptionpagination27-29
dcdescriptionpdfpagerange1-3